Sběr druhotných surovin

13.11.2015 14:42

Sbíráme: starý papír, hliník /prosím, plechovky sešlápnout/víčka od PET lahví. Možnost nosit do školy každý den.

—————

Zpět