Sponzorský dar

12.09.2014 18:34

Poděkování.

Maminka našeho žáka Jaroslava Nového věnovala pro naši třídu finanční dar. Informace o využití daru  budou podány na první třídní schůzce dne 18.11.2014.

 

 

—————

Zpět